Mondial

Mondial – Odtoky, odpady, sifóny, vpusty, vtoky, šachty a žľaby – odvodňovacie prvky

Každý domov žije vodou. Túto vodu musíme bezpečne bez hluku a bez zápachu odviesť. Najskôr z používaného zariadenia a je jedno či je to vaňa umývadlo alebo strecha, mimo náš domov. O dobrý priebeh sa starajú okrem použitého potrubia aj príslušné ODTOKY,SIFÓNY,VPUS¬TE : strešné vpuste a vtoky, podlahové vtoky, sprchové sifóny, umývadlové sifóny, práčkové sifóny, odkvapový vpust GEIGER a všetky ostatné.

Zabezpečujeme akýkoľvek odtok, sifón, vpust alebo kanalizáciu vysokej kvality podľa Vašej potreby.